Relacje inwestorskie

Aktualności

Spółka

Profil działalności

QubicGames SA to wydawca i developer niezależnych gier Premium z 19-letnim doświadczeniem. Spółka specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu i wydawaniu gier na konsole, w szczególności Nintendo Switch. Jest skutecznym i globalnym wydawcą, który współpracuje z developerami z ponad 10 krajów. W swoim portfolio wydawniczym ma ponad trzydzieści gier wydanych na najnowszej konsoli Nintendo, których sprzedaż osiągnęła ponad 4.000.000 kopii.
 
Najważniejsze projekty wydane na konsoli Nintendo Switch przez QubicGames to:

 • Robonauts, Geki Yaba Runner, Coloring Book, Puzzle Book, Pocket Mini Golf – projekty własne Spółki
 • Mana Spark, Blazing Beaks, Warlocks 2: God Slayers, Akane, One Strike, Not Not – a brain buster, DEX, seria BIT.TRIP, Door Kickers – projekty wydane przez QubicGames

 
Od września 2016 roku akcje QubicGames są notowane na rynku NewConnect.
 
QubicGames jest akcjonariuszem/udziałowcem spółek:

 • Untold Tales S.A.,
 • Another Moon Sp. z o.o.,
 • SQRT3 S.A.,
 • No Gravity Development S.A.,
 • naptime.games Sp. z o.o.

 

Opis rynku

W 2021 roku globalny rynek gier jest szacowany na 173,70 mld. USD. Konsole w ostatnich latach zyskują na znaczeniu względem komputerów i urządzeń mobilnych a sektor tych urządzeń rozwija się szybciej niż pozostałe segmenty rozrywki elektronicznej. W wyniku tego w bieżącym roku konsole odpowiadają już za 32% światowych obrotów (47.9 mld. USD). Głównym czynnikiem, w którym należy upatrywać obecnego sukcesu są udane premiery urządzeń obecnej generacji. PlayStation 4 w ciągu 6 lat sprzedał się w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy, natomiast w ciągu dwóch lat od premiery Nintendo Switch znalazło 36 milionów nabywców. Większa ilość urządzeń na rynku oznacza więcej potencjalnych klientów także dla twórców i wydawców oprogramowania na te platformy.
 
Wartość polskiego rynku gier szacowana jest na blisko 600 mln USD. Możemy pochwalić się 24. miejscem na rynku globalnym oraz drugim (po Rosji) w Europie Wschodniej. Polskie firmy coraz częściej spoglądają w kierunku rynku konsol, który jest liderem wśród rozrywki elektronicznej w krajach Europy Zachodniej i Ameryki.

Zarząd

Jakub Pieczykolan - Prezes Zarządu QubicGames S.A., założyciel firmy QubicGames, obecnie większościowy akcjonariusz QubicGames S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 19 lat związany z branżą gier komputerowych. Blisko 100 ukończonych i wydanych gier wideo na zróżnicowane platformy.
Duża kreatywność i doskonała znajomość procesu produkcji i wydawania gier zebrana podczas pełnienia różnorodnych ról, od producenta, poprzez współtworzenie designu gier i rolę głównego programisty po osobę nadzorującą proces QA i wprowadzenie gier na rynek. Obecnie pełni rolę Project Ownera wszystkich wewnętrznych projektów QubicGames i dzieli się doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu. Rozległe kontakty w branży gier od Ameryki Północnej, poprzez Europę i Azję, zebrane pod czas kilkunastu lat pracy i dziesiątek targów, eventów i wyjazdów, w których uczestniczył.

 • od 2016 - Prezes Zarządu QubicGames S.A.
 • 2009 - 2015 - Prezes Zarządu QubicGames sp. z o.o.
 • 2005 - obecnie - The Great Idea Creator Jakub Pieczykolan - własna działalność gospodarcza
Rada Nadzorcza

Akcjonariat

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.)
1. Jakub Pieczykolan A* 780.000 7,94 14,72
B/C 2.720.000 27,70 25,66
2. Pozostali B/C 6.320.000 64,36 59,62
Razem   9.820.000 100 100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy
 

Dematerializacja akcji Spółki

DEMATERIALIZACJA AKCJI SPÓŁKI QubicGames S.A.- KRS 0000598476
 

(„Spółka”)
 

PIERWSZE WEZWANIE DO WYDANIA ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) - Ustawa Nowelizująca - Spółka informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą Nowelizującą lub w depozycie papierów wartościowych. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., w ich miejsce moc prawną uzyskują wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie papierów wartościowych. Po dniu 1 marca 2021 r. dotychczasowe dokumenty akcji nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko dokumentem dowodowym w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, na potrzeby rejestracji, że przysługują mu prawa udziałowe. Po dniu 1 marca 2026 r. wygaśnie ochrona wynikająca z posiadania dokumentu akcji. Po tej dacie dokumenty akcji z mocy prawa utracą moc dowodową – ich właściciel definitywnie utraci przymioty akcjonariusza.

W związku z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich Akcjonariuszy, do złożenia najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki pod adresem 08-110 Siedlce, ul. Katedralna 16 dokumentów akcji (akcji lub odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Biuro Spółki jest czynne w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach  8:00 – 16:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Rejestr akcjonariuszy Spółki będzie prowadzić Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ład korporacyjny

Grupa Kapitałowa
Plan Wydawniczy Grupy Kapitałowej QubicGames S.A. (20.03.2024)

Plan wydawniczy QubicGames S.A.

Spółka obecnie pracuje nad kilkunastoma nowymi projektami oraz szeregiem rozszerzeń do obecnie sprzedawanych gier na konsoli Nintendo Switch. Przygotowuje także wersje już wydanych gier na kolejne platformy.

Najważniejsze tytuły planowane do wydania przez Spółkę na konsole i komputery PC w Ameryce Północnej i Europie w roku 2024 są następujące:

Gra Region Rodzaj
produktu
Planowany
termin
wydania
Multi maze 3D US, EUR Pełna gra
1 x DLC
22.03.2024
Heisting US, EUR Pełna gra
2 x DLC
05.04.2024
Hair Dye US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Color Road US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Life Bubble US, EUR Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
My Horse Stories US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Baking Time US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Ecchi Time US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Tie Dye US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
City Takeover US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Uboat Attack US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Buffet Boss (*) US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Color Water Sort (*) US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Parking Jam (*) US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Thief Puzzle (*) US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Doll Dress Up US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Stylist Girl: Make Me Fabulous US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Shopping Mall Girl US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Lunch Box Ready US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Real Cake Maker US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Trzecia gra z serii Ecchi US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q2/Q3 2024
Czwarta gra z serii Ecchi US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q3 2024
Gra casual (własne IP) US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q3 2024
Druga gra casual (własne IP) US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q3 2024
Farm It! US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q3/Q4 2024
Diamond Painting ASMR Coloring US, EUR Pełna gra
1 x DLC
Q3/Q4 2024

(*) gry portowane przez Spółkę na podstawie listu intencyjnego podpisanego z TapNation, obecnie trwa finalizacja umowy wydawniczej pomiędzy stronami

Spółka prowadzi również zaawansowane prace zmierzające do dynamicznego debiutu na platformie Steam/Steam Deck jeszcze w drugim kwartale 2024 roku. Lista gier, które już zostały przygotowane do wydania lub prace nad nimi są na finalnym etapie jest następująca:

Gra Region Rodzaj
produktu
Planowany
termin
wydania
Amaze! Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
Aquarium Land Global Pełna gra
4 x DLC
Q2 2024
ASMR Slicing Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
Astro Miner Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
Bucket Crusher Global Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
Dig Deep Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
Eroblast: Waifu Dating Sim Global Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
Eyes: The Horror Game Global Pełna gra Q2 2024
Fashion Star Global Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
Golf Guys Global Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
Helix Jump Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
Hole io Global Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
Infantry Attack Global Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
Johnny Trigger Global Pełna gra
6 x DLC
Q2 2024
Johnny Trigger: Sniper Global Pełna gra Q2 2024
Light it Up Global Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Mob Control Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
My Bakery Empire Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
Paper io 2 Global Pełna gra
2 x DLC
Q2 2024
Pocket Mini Golf Global Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Pocket Mini Golf 2 Global Pełna gra Q2 2024
Pocket Quest Global Pełna gra Q2 2024
Run Sausage Run! Global Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024
Sausage Wars Global Pełna gra
3 x DLC
Q2 2024
The Nom Global Pełna gra
1 x DLC
Q2 2024

Powyższe daty premier są datami orientacyjnymi, które mogą zmienić się z powodu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności związanych z procesem portowania i certyfikacji poszczególnych projektów oraz finalnymi decyzjami związanymi z marketingiem danej gry.

Plan wydawniczy Untold Tales S.A.

Najważniejsze tytuły planowane do wydania przez spółkę Untold Tales S.A. w Q2-Q3 2024 roku są następujące:

Gra Platforma (*) Region Planowany
termin
wydania
Ready, Steady, Ship!
Lokalizacja studia: Litwa
Typ gry: przygodowa,
kooperacyjna, 3D
PC
Sony PS4
Xbox One
Nintendo Switch
Global Q2 2024
Ecognomix
Lokalizacja studia: Niemcy
Typ gry: przygodowa, 3D
PC Global Q3 2024
The Hong Kong Massacre
Lokalizacja studia: Szwecja
Typ gry: przygodowa, 3D
XBOX Global Q2 2024
Boti: Byteland Overclocked
Lokalizacja studia: Polska
Typ gry: przygodowa, 3D
Sony PS4
Xbox One
Nintendo Switch
Global Q2 2024
TBD
Lokalizacja studia: Ukraina
Typ gry: RTS, 3D
PC
Sony PS4
Xbox One
Nintendo Switch
Global Q2 2024

Konkretne terytoria oraz planowane daty premier są datami orientacyjnymi przekazanymi przez Zarząd Untold Tales S.A., które mogą zmienić się z powodu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności związanych z procesem tworzenia, portowania i certyfikacji poszczególnych projektów oraz finalnymi decyzjami związanymi z marketingiem danej gry, jak i terminami premier istotnych tytułów firm trzecich.

(*) Gry w wersji Sony PS4 i Xbox One są dostępne do kupienia także dla użytkowników nowej generacji konsol – Sony PS5 i Microsoft Xbox Series X/S. Wersja PC oznacza możliwość wydania gry na platformach Steam, Epic Games Store, GOG, Windows Store.

Prezentacje

Dane Finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenia

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 27 CZERWCA 2023 r.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 30 CZERWCA 2022 r.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 28 CZERWCA 2021 r.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 31 SIERPNIA 2020 r.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 25 CZERWCA 2019 R.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 25 CZERWCA 2018 R.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 29 CZERWCA 2017 R.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 8 KWIETNIA 2016 R.:

Giełda

Notowania QubicGames S.A. na NewConnect

Animator rynku
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
ul. Marszałkowska 78/80,
00-517 Warszawa
Tel. +48 22 50 43 104
Fax: + 48 22 50 43 349
www: www.bossa.pl
e-mail: makler@bossa.pl

Autoryzowany Doradca
Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
T: + 48 39 950 15 83
E-mail: biuro@kwlaw.pl
KRS: 0000698998
NIP: 5223102562
REGON: 368507231

Instytucje rynku kapitałowego
New Connect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Narodowy Bank Polski
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Raporty bieżące
Raporty Okresowe
Kalendarium
 • raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.
 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
Kontakt

Dane teleadresowe:
QubicGames S.A.
ul.Katedralna 16
08-110 Siedlce
e-mail: inwestor@qubicgames.com
tel.: +48 531 242 300
fax.: +48 25 644 36 39

Centrum Prasowe

Informacje prasowe

2022:

18/08/2022 QubicGames rozpoczyna skup akcji własnych

25/02/2022 QubicGames kończy 18 lat.

2021:

06/12/2021 QubicGames nawiązuje współpracę z Mooneaters

26/11/2021 QubicGames rozpoczyna największą kampanię promocyjną w historii

16/08/2021 QubicGames prezentuje wyniki za rekordowy H1 2021

18/05/2021 Udana kampania promocyjna źródłem rekordowej sprzedaży QubicGames

04/05/2021: Grupa kapitałowa QubicGames rozwija skrzydła

31/03/2021: QubicGames w czasie kampanii promocyjnej trwającej do 10.04 sprzeda ponad 400.000 gier

05/03/2021: QubicGames wyda 4 gry o wysokim potencjale sprzedażowym na konsolę Nintendo Switch

03/03/2021: QubicGames hucznie obchodzi 17. urodziny

2020:

16/11/2020: QubicGames w okresie świąteczno - noworocznym zamierza wydać aż 13 gier

3/11/2020: QubicGames ujawnia część planów na IV kwartał 2020 roku

29/09/2020: Untold Tales chce wydawać gry z niepowtarzalną historią

17/08/2020: Udany kwaratał zapowiedzią rekordowego roku

24/07/2020: Największa dotychczasowa premiera QubicGames już dziś na Nintendo Switch

06/07/2020: QubicGames zapowiedział ponad 25 tytułów na rynek japoński

16/06/2020: Dex zadebiutuje na Nintendo Switch 24 lipca

14/05/2020: QubicGames wyda kultową serię 7 gier BIT TRIP na Nintendo Switch i Xbox One

29/04/2020: QubicGames ogłosił plan swoich 16. urodzin

20/04/2020: Ponad 115 000 sprzedanych sztuk Pocket Mini Golf na Nintendo Switch

26/03/2020: QubicGames gra przeciw wirusowi

23/03/2020: Qubic Games ujawnia plany na lata 2020-2021

27/02/2020:QubicGames wyda przynajmniej 6 nowych gier na Nintendo Switch do końca kwietnia

09/01/2020: QubicGames udanie zakończył 2019 r.

 

2019:

23/12/2019: Qubic Games rozdaje milion kopii swoich gier

10/12/2019: Największa kampania marketingowa na Switch rusza w dniu dzisiejszym

06/12/2019: Space Pioneer już dziś dostępny na Nintendo Switch

26/11/2019: QubicGames szykuje swiateczne promocje i niespodzianki

1/10/2019: QubicGames wyda najlepszą grę taktyczną 2014 roku na Nintendo Switch.

27/09/2019: QubicGames zapowiada premiery na ostatni kwartał 2019 roku.

09/08/2019: Inwestycje kapitałowe generują zyski

12/07/2019: QubicGames wyda gry Vivid Games na Nintendo Switch.

22/05/2019: QubicGames przekroczył milion sprzedanych kopii

10/05/2019: 15- lecie QubicGames rozpoczęte - dziś premiera Blazing Beaks

07/05/2019: Już dzisiaj startuje kampania marketingowa z okazji jubileuszu Qubic Games

Media o nas

2024:

12/02/2024 https://inwestycje.pl/gielda/qubicgames-postanowil-wznowic-proces-skupu-akcji-wlasnych/

12/02/2024 https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20240212/qubicgames-wznawia-proces-skupu-akcji-wlasnych

15/01/2024 https://www.nintendolife.com/news/2024/01/qubicgames-launches-new-year-giveaway-with-12-free-switch-games-us

12/01/2024 https://www.ppe.pl/news/333846/12-gier-za-darmo-na-nintendo-switcha-polacy-zapraszaja-graczy-na-ciekawa-promocje.html

2023:

20/12/2023 https://pl.ign.com/the-cub/59290/news/the-cub-to-ksiega-dzungli-w-polaczeniu-z-armagedonem-premiere-wyznaczono-na-styczen

10/10/2023 https://pl.ign.com/bang-on-balls-chronicles/58206/news/bang-on-balls-chronicles-polska-platformowka-przedstawia-tryb-co-op

12/09/2023 https://www.gry-online.pl/newsroom/bang-on-balls-chronicles-z-data-premiery-na-pc-i-konsolach/za2687c

03/08/2023 https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20230803/purple-ray-studio-z-kontraktem-wydawniczym-z-untold-tales

7/07/2023 https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20230707/eroblast-waifu-dating-sim-trafi-na-nintendo-switch-juz-14-lipca

15/06/2023 https://inwestycje.pl/gaming/qubic-games-ma-umowy-na-portowanie-i-wydanie-szesciu-gier-z-homa-games-sas/

22/05/2023 https://pl.ign.com/everdream-valley/55974/news/everdream-valley-to-nowy-symulator-farmy-ktory-ogramy-jeszcze-w-maju

2022:

18/08/2022 strefainwestorow.pl QubicGames rozpoczyna skup akcji własnych  

22/04/2022 naekranie.pl Beautiful Ukraine - wirtualne puzzle na Nintendo Switch pomo…

22/03/2022 inwestycje.pl QubicGames spodziewa się konsolidacji rynku gamedev i chce wziąć w niej udział 

25/02/2022 comparic.pl: QubicGames obchodzi 18 urodziny dużą kampanią marketingową.

2021:

14/12/2021 parkiet.pl: Producenci gier: co ich wyróżnia i jakie mają plany

6/12/2021 forsal.pl: QubicGames ma umowę z Mooneaters na wydanie gry 'Everdream Valley'

4/12/2021 parkiet.pl: Po pierwszym etapie Parkiet Challenge. Czas na wielki finał 

26/11/2021 isbtech.pl: QubicGames rozpoczyna największą kampanię promocyjną w historii

15/11/2021 parkiet.pl: Parkiet Challenge: Nowy tydzień przyniesie sporo zmian

28/10/2021 przestrzeń expertów isbtech.pl: QubicGames szuka najlepszych okien sprzedażowych

28/10/2021 inwestycje.pl: QubicGames planuje wydanie gry Real Boxing 2 na Nintendo Switch

12/10/2021 lubiegrac.pl: Nowości w październiku w World of Warships Legends, Knighty zostało zapowiedziane, a Forgive Me Father ma datę Wczesnego Dostępu - Krótkie Info

16/08/2021 inwestycje.pl QubicGames planuje w tym roku 3 duże kampanie na konsoli Nintendo Switch

2/07/2021 wyborcza.biz: Spółka zależna QubicGames ma status wydawcy na platformie Nintendo Switch 

21/06/2021 stockwatch.pl: czat inwestorski z prezesem spółki, Jakubem Pieczykolanem

18/05/2021 ceo.pl QubicGames sprzedała ponad 0,5 miliona gier pierwszym kwartale br

31/03/2021 comparic: QubicGames: szacunkowe wyniki sprzedaży zwiastują rekordowy kwartał

05/03/2021 forsal.pl: QubicGames wyda 4 gry na konsolę Nintendo Switch w 2021 r.

03/03/2021 comparic.pl: QubicGames hucznie obchodzi swoje 17. urodziny

12/02/2021 comparic.pl: QubicGames pozyskał licencję na wydanie trzech gier na Nintendo Switch

2020:

2019:

Video