Relacje inwestorskie

Aktualności

Spółka

Profil działalności

QubicGames SA to wydawca i developer niezależnych gier Premium z 19-letnim doświadczeniem. Spółka specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu i wydawaniu gier na konsole, w szczególności Nintendo Switch. Jest skutecznym i globalnym wydawcą, który współpracuje z developerami z ponad 10 krajów. W swoim portfolio wydawniczym ma ponad trzydzieści gier wydanych na najnowszej konsoli Nintendo, których sprzedaż osiągnęła ponad 4.000.000 kopii.
 
Najważniejsze projekty wydane na konsoli Nintendo Switch przez QubicGames to:

 • Robonauts, Geki Yaba Runner, Coloring Book, Puzzle Book, Pocket Mini Golf – projekty własne Spółki
 • Mana Spark, Blazing Beaks, Warlocks 2: God Slayers, Akane, One Strike, Not Not – a brain buster, DEX, seria BIT.TRIP, Door Kickers – projekty wydane przez QubicGames

 
Od września 2016 roku akcje QubicGames są notowane na rynku NewConnect.
 
QubicGames jest akcjonariuszem/udziałowcem spółek:

 • Untold Tales S.A.,
 • Another Moon Sp. z o.o.,
 • SQRT3 S.A.,
 • No Gravity Development S.A.,
 • naptime.games Sp. z o.o.

 

Opis rynku

W 2021 roku globalny rynek gier jest szacowany na 173,70 mld. USD. Konsole w ostatnich latach zyskują na znaczeniu względem komputerów i urządzeń mobilnych a sektor tych urządzeń rozwija się szybciej niż pozostałe segmenty rozrywki elektronicznej. W wyniku tego w bieżącym roku konsole odpowiadają już za 32% światowych obrotów (47.9 mld. USD). Głównym czynnikiem, w którym należy upatrywać obecnego sukcesu są udane premiery urządzeń obecnej generacji. PlayStation 4 w ciągu 6 lat sprzedał się w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy, natomiast w ciągu dwóch lat od premiery Nintendo Switch znalazło 36 milionów nabywców. Większa ilość urządzeń na rynku oznacza więcej potencjalnych klientów także dla twórców i wydawców oprogramowania na te platformy.
 
Wartość polskiego rynku gier szacowana jest na blisko 600 mln USD. Możemy pochwalić się 24. miejscem na rynku globalnym oraz drugim (po Rosji) w Europie Wschodniej. Polskie firmy coraz częściej spoglądają w kierunku rynku konsol, który jest liderem wśród rozrywki elektronicznej w krajach Europy Zachodniej i Ameryki.

Zarząd

Jakub Pieczykolan - Prezes Zarządu QubicGames S.A., założyciel firmy QubicGames, obecnie większościowy akcjonariusz QubicGames S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 19 lat związany z branżą gier komputerowych. Blisko 100 ukończonych i wydanych gier wideo na zróżnicowane platformy.
Duża kreatywność i doskonała znajomość procesu produkcji i wydawania gier zebrana podczas pełnienia różnorodnych ról, od producenta, poprzez współtworzenie designu gier i rolę głównego programisty po osobę nadzorującą proces QA i wprowadzenie gier na rynek. Obecnie pełni rolę Project Ownera wszystkich wewnętrznych projektów QubicGames i dzieli się doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu. Rozległe kontakty w branży gier od Ameryki Północnej, poprzez Europę i Azję, zebrane pod czas kilkunastu lat pracy i dziesiątek targów, eventów i wyjazdów, w których uczestniczył.

 • od 2016 - Prezes Zarządu QubicGames S.A.
 • 2009 - 2015 - Prezes Zarządu QubicGames sp. z o.o.
 • 2005 - obecnie - The Great Idea Creator Jakub Pieczykolan - własna działalność gospodarcza
Rada Nadzorcza

Akcjonariat

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.)
1. Jakub Pieczykolan A* 780.000 7,94 14,72
B/C 2.720.000 27,70 25,66
2. Pozostali B/C 6.320.000 64,36 59,62
Razem   9.820.000 100 100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy
 

Dematerializacja akcji Spółki

DEMATERIALIZACJA AKCJI SPÓŁKI QubicGames S.A.- KRS 0000598476
 

(„Spółka”)
 

PIERWSZE WEZWANIE DO WYDANIA ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) - Ustawa Nowelizująca - Spółka informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą Nowelizującą lub w depozycie papierów wartościowych. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., w ich miejsce moc prawną uzyskują wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie papierów wartościowych. Po dniu 1 marca 2021 r. dotychczasowe dokumenty akcji nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko dokumentem dowodowym w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, na potrzeby rejestracji, że przysługują mu prawa udziałowe. Po dniu 1 marca 2026 r. wygaśnie ochrona wynikająca z posiadania dokumentu akcji. Po tej dacie dokumenty akcji z mocy prawa utracą moc dowodową – ich właściciel definitywnie utraci przymioty akcjonariusza.

W związku z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich Akcjonariuszy, do złożenia najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki pod adresem 08-110 Siedlce, ul. Katedralna 16 dokumentów akcji (akcji lub odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Biuro Spółki jest czynne w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach  8:00 – 16:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Rejestr akcjonariuszy Spółki będzie prowadzić Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ład korporacyjny

Grupa Kapitałowa
Plan Wydawniczy Grupy Kapitałowej QubicGames S.A. (15.05.2023)

QubicGames S.A.

Spółka obecnie pracuje nad szeregiem projektów na konsole Nintendo Switch, Sony PlayStation, Microsoft Xbox oraz komputery PC (Steam, Windows Store). Przygotowuje także wersje już wydanych gier na kolejne platformy.

Spółka prowadzi również intensywne rozmowy z kolejnymi potencjalnymi, jak i obecnymi partnerami w celu pozyskania kolejnych projektów, które w większości będą gotowe do wydania w przeciągu 3-9 miesięcy od podpisania umowy.

Najważniejsze tytuły planowane do wydania przez Emitenta na konsole i komputery PC w Ameryce Północnej i Europie w drugim i trzecim kwartale 2023 roku są następujące:

Gra Platformy Region Rodzaj
produktu
Planowany
termin
wydania
Dig Deep
(DLC) Chunky Pets
(DLC) Premium Pets
Nintendo Switch
Xbox
PlayStation
US, EUR Pełna gra
2x DLC
28.04.2023
AMAZE!
(DLC) Level Pack 1
(DLC) Level Pack 2
Nintendo Switch
PlayStation
US, EUR Pełna gra
2x DLC
28.04.2023
LOUD: My Road to Fame
(DLC) My trip to Japan
Nintendo Switch US, EUR Pełna gra
DLC
28.04.2023
Run Sausage Run! Complete Edition
(DLC) Coins, Bugs and Chicken
Nintendo Switch US, EUR Bundle
DLC
28.04.2023
Sausage Wars Complete Edition
(DLC) Trapdoor Hell
(DLC) Laser Massacre
(DLC) Burning Death
Nintendo Switch US, EUR Bundle
3x DLC
28.04.2023
Dessert DIY
(wcześniej oznaczona jako
CrazyLabs game no.5)
(DLC) Nasty ingredients
(DLC) Premium ingredients
Nintendo Switch
PlayStation
US, EUR Pełna gra
2x DLC
05.05.2023
(Switch)
Q2 2023
(PlayStation)
Pocket Pool: Complete Edition
(DLC) Adventure
Nintendo Switch US, EUR Bundle
DLC
05.05.2023
Best Action Games 5-in-1 Nintendo Switch US, EUR Bundle 19.05.2023
Best Mobile Games 5-in-1 Nintendo Switch US, EUR Bundle 19.05.2023
Dig Deep: Complete Edition Nintendo Switch US, EUR Bundle 19.05.2023
AMAZE! Complete Bundel Nintendo Switch US, EUR Bundle 19.05.2023
LOUD: Rockstar Edition Nintendo Switch US, EUR Bundle 19.05.2023
Mystical Mixing
(wcześniej oznaczona jako
CrazyLabs game no.6)
Nintendo Switch
PlayStation
US, EUR Pełna gra
2x DLC
26.05.2023
(Switch)
Q2 2023
(PlayStation)
Johnny Trigger Nintendo Switch US, EUR Pełna gra 26.05.2023
Johnny Trigger Sniper Nintendo Switch US, EUR Pełna gra 02.06.2023
(przedsprzedaż od 26.05.2023)
Om Nom: Run Bundle Nintendo Switch US, EUR Bundle 02 - 09.06.2023
Om Nom: Run DLC Nintendo Switch US, EUR DLC 02 - 09.06.2023
Dessert DIY Complete Edition Nintendo Switch US, EUR Bundle 06 2023
(wraz z wydaniem Dessert DIY na PlayStation)
Johnny Trigger Bundle Nintendo Switch US, EUR Bundle 06 2023
Mystical Mixing Complete Edition Nintendo Switch US, EUR Bundle 06 2023
Johnny Trigger
Complete Edition
3x DLC
Nintendo Switch US, EUR Bundle
3x DLC
06.07.2023
Johnny Trigger Sniper
Complete Edition
2-3x DLC
Nintendo Switch US, EUR Bundle
2-3x DLC
06.07.2023
Eroblast: Waifu Dating Sim
3x DLC
Nintendo Switch US, EUR Pełna gra
3x DLC
07 2023
Pocket Quest Nintendo Switch US, EUR Pełna gra Q3 2023
Best RPG Games 3-in-1 Nintendo Switch US, EUR Bundle Q3.2023
Gra nr. 1 oparta na popularnym brandzie internetowym
(umowa z dnia 13.04.2023)
Consoles, PC
Mobile, Web
Global Pełna gra Q3 2023
(Consoles, PC)
Q4 2023/Q1 2024
(Mobile, Web)
Gra nr. 2 oparta na popularnym brandzie internetowym
(umowa z dnia 13.04.2023)
Consoles, PC
Mobile
Global Pełna gra Q3/Q4 2023
(Consoles, PC)
Q4 2023/Q1-Q2 2024
(Mobile, Web)
Voodoo game no. 1 (*) Consoles, PC Global Pełna gra Q3 2023
Voodoo game no. 2 (*) Consoles, PC Global Pełna gra Q3 2023
Voodoo game no. 3 (*) Consoles, PC Global Pełna gra Q3/Q4 2023
Voodoo game no. 4 (*) Consoles, PC Global Pełna gra Q3/Q4 2023
CrazyLabs game no. 7 (**) Consoles, PC Global Pełna gra Q3 2023
CrazyLabs game no. 8 (**) Consoles, PC Global Pełna gra Q 2023
CrazyLabs game no. 9 (**) Consoles, PC Global Pełna gra Q3/Q4 2023
CrazyLabs game no. 10 (**) Consoles, PC Global Pełna gra Q3/Q4 2023
CrazyLabs game no. 11 (**) Consoles, PC Global Pełna gra Q3/Q4 2023
CrazyLabs game no. 12 (**) Consoles, PC Global Pełna gra Q3/Q4 2023

(*) QubicGames podpisał list intencyjny z Voodoo w sprawie podpisania umowy ramowej na wydanie 4 gier - Paper.io 2, Aquapark.io, Hole.io oraz Crowd City. Emitent planuje wydanie minimum dwóch gier Voodoo w trzecim kwartale 2023 roku pod warunkiem podpisania umowy nie później niż w czerwcu 2023 roku.

(**) QubicGames jest w trakcie rozmów o wydaniu kolejnych popularnych gier mobile firmy CrazyLabs. Na ten moment Zarząd Emitenta zakłada, że w trzecim kwartale 2023 roku zostaną wydane przynajmniej dwie gry CrazyLabs pod warunkiem rozszerzenia umowy z CrazyLabs nie później niż w czerwcu 2023 roku.

(*)/(**) W przypadku większości gier mobilnych portowanych na konsole i komputery PC możliwe jest dodawanie płatnych dodatków do gier oraz tworzenie specjalnych wersji gier. Finalne decyzje w tym zakresie będą podejmowane w finalnej fazie portowania gry i mogą być różne dla każdej z platform.

Poza powyższymi projektami Emitent będzie wydawał wybrane gry, które miały już swoją premierę na konsoli Nintendo Switch, na komputery PC (Steam, Windows Store) oraz konsole PlayStation i Xbox. Dotyczy to między innymi gier: Pocket Mini Golf 2, Run, Sausage, Run, Sausage Wars, Dig Deep, AMAZE!, Dessert DIY, Mystical Mixing.

Untold Tales S.A.

Gra Platforma (*) Region Planowany
termin
wydania
Everdream Valley
Developer: Mooneaters sp. z o.o.
PC
Nintendo Switch
Global Q2 2023
The Cub
Lokalizacja studia: Serbia
Typ gry: przygodowa, 2.5 D
PC
Sony PS4
Xbox One
Nintendo Switch
Global Q3 2023
Bang-on-Balls: Chronicles
Lokalizacja studia: Polska
Typ gry: przygodowa, 3D
PC
Sony PS4
Xbox One
Nintendo Switch
Global Q3 2023
TBA
Lokalizacja studia: Brazylia
Typ gry: przygodowa, 3D
PC
Nintendo Switch
Global Q4 2023

Konkretne terytoria oraz planowane daty premier są datami orientacyjnymi przekazanymi przez Zarząd Untold Tales S.A., które mogą zmienić się z powodu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności związanych z procesem tworzenia, portowania i certyfikacji poszczególnych projektów oraz finalnymi decyzjami związanymi z marketingiem danej gry, jak i terminami premier istotnych tytułów firm trzecich.

(*) Gry w wersji Sony PS4 i Xbox One są dostępne do kupienia także dla użytkowników nowej generacji konsol – Sony PS5 i Xbox Series X/S. Wersja PC oznacza możliwość wydania gry na platformach Steam, Epic Games Store, GOG, Windows Store.

naptime.games sp. z o.o.

Gra Platforma Region Rodzaj
produktu
Planowany
termin
wydania
Memory
(tytuł roboczy,
IP własne)
Nintendo Switch US, EUR Pełna gra Q3 2023
Puzzle Galaxy
1 DLC (IP własne)
Nintendo Switch US, EUR Nowe DLC Q2/Q3 2023
Coloring Book
1 DLC (IP własne)
Nintendo Switch US, EUR Nowe DLC Q3/Q4 2023
Ink & Paper 2
(tytuł roboczy,
IP własne)
Nintendo Switch US, EUR Pełna gra Q3/Q4 2023
Cooking(*)
(tytuł roboczy,
IP własne)
Nintendo Switch,
PS4,
XBOX
US, EUR Pełna gra 2024

(*) W związku z zaangażowaniem naptime.games w produkcje dla QubicGames projekt Cooking został czasowo wstrzymany.

Konkretne terytoria oraz planowane daty premier są datami orientacyjnymi przekazanymi przez Zarząd naptime.games Sp. z o.o., które mogą zmienić się z powodu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności związanych z procesem tworzenia, portowania i certyfikacji poszczególnych projektów oraz finalnymi decyzjami związanymi z marketingiem danej gry, jak i terminami premier istotnych tytułów firm trzecich.

Dane Finansowe
Walne Zgromadzenia

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 30 CZERWCA 2022 r.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 28 CZERWCA 2021 r.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 31 SIERPNIA 2020 r.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 25 CZERWCA 2019 R.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 25 CZERWCA 2018 R.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 29 CZERWCA 2017 R.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 8 KWIETNIA 2016 R.:

Giełda

Notowania QubicGames S.A. na NewConnect

Animator rynku
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
ul. Marszałkowska 78/80,
00-517 Warszawa
Tel. +48 22 50 43 104
Fax: + 48 22 50 43 349
www: www.bossa.pl
e-mail: makler@bossa.pl

Autoryzowany Doradca
Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
T: + 48 39 950 15 83
E-mail: biuro@kwlaw.pl
KRS: 0000698998
NIP: 5223102562
REGON: 368507231

Instytucje rynku kapitałowego
New Connect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Narodowy Bank Polski
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Raporty bieżące
Raporty Okresowe
Kalendarium
 • raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.
 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
Kontakt

Dane teleadresowe:
QubicGames S.A.
ul.Katedralna 16
08-110 Siedlce
e-mail: inwestor@qubicgames.com
tel.: +48 531 242 300
fax.: +48 25 644 36 39

Centrum Prasowe

Informacje prasowe

2022:

18/08/2022 QubicGames rozpoczyna skup akcji własnych

25/02/2022 QubicGames kończy 18 lat.

2021:

06/12/2021 QubicGames nawiązuje współpracę z Mooneaters

26/11/2021 QubicGames rozpoczyna największą kampanię promocyjną w historii

16/08/2021 QubicGames prezentuje wyniki za rekordowy H1 2021

18/05/2021 Udana kampania promocyjna źródłem rekordowej sprzedaży QubicGames

04/05/2021: Grupa kapitałowa QubicGames rozwija skrzydła

31/03/2021: QubicGames w czasie kampanii promocyjnej trwającej do 10.04 sprzeda ponad 400.000 gier

05/03/2021: QubicGames wyda 4 gry o wysokim potencjale sprzedażowym na konsolę Nintendo Switch

03/03/2021: QubicGames hucznie obchodzi 17. urodziny

2020:

16/11/2020: QubicGames w okresie świąteczno - noworocznym zamierza wydać aż 13 gier

3/11/2020: QubicGames ujawnia część planów na IV kwartał 2020 roku

29/09/2020: Untold Tales chce wydawać gry z niepowtarzalną historią

17/08/2020: Udany kwaratał zapowiedzią rekordowego roku

24/07/2020: Największa dotychczasowa premiera QubicGames już dziś na Nintendo Switch

06/07/2020: QubicGames zapowiedział ponad 25 tytułów na rynek japoński

16/06/2020: Dex zadebiutuje na Nintendo Switch 24 lipca

14/05/2020: QubicGames wyda kultową serię 7 gier BIT TRIP na Nintendo Switch i Xbox One

29/04/2020: QubicGames ogłosił plan swoich 16. urodzin

20/04/2020: Ponad 115 000 sprzedanych sztuk Pocket Mini Golf na Nintendo Switch

26/03/2020: QubicGames gra przeciw wirusowi

23/03/2020: Qubic Games ujawnia plany na lata 2020-2021

27/02/2020:QubicGames wyda przynajmniej 6 nowych gier na Nintendo Switch do końca kwietnia

09/01/2020: QubicGames udanie zakończył 2019 r.

 

2019:

23/12/2019: Qubic Games rozdaje milion kopii swoich gier

10/12/2019: Największa kampania marketingowa na Switch rusza w dniu dzisiejszym

06/12/2019: Space Pioneer już dziś dostępny na Nintendo Switch

26/11/2019: QubicGames szykuje swiateczne promocje i niespodzianki

1/10/2019: QubicGames wyda najlepszą grę taktyczną 2014 roku na Nintendo Switch.

27/09/2019: QubicGames zapowiada premiery na ostatni kwartał 2019 roku.

09/08/2019: Inwestycje kapitałowe generują zyski

12/07/2019: QubicGames wyda gry Vivid Games na Nintendo Switch.

22/05/2019: QubicGames przekroczył milion sprzedanych kopii

10/05/2019: 15- lecie QubicGames rozpoczęte - dziś premiera Blazing Beaks

07/05/2019: Już dzisiaj startuje kampania marketingowa z okazji jubileuszu Qubic Games

Media o nas

2022:

18/08/2022 strefainwestorow.pl QubicGames rozpoczyna skup akcji własnych  

22/04/2022 naekranie.pl Beautiful Ukraine - wirtualne puzzle na Nintendo Switch pomo…

22/03/2022 inwestycje.pl QubicGames spodziewa się konsolidacji rynku gamedev i chce wziąć w niej udział 

25/02/2022 comparic.pl: QubicGames obchodzi 18 urodziny dużą kampanią marketingową.

2021:

14/12/2021 parkiet.pl: Producenci gier: co ich wyróżnia i jakie mają plany

6/12/2021 forsal.pl: QubicGames ma umowę z Mooneaters na wydanie gry 'Everdream Valley'

4/12/2021 parkiet.pl: Po pierwszym etapie Parkiet Challenge. Czas na wielki finał 

26/11/2021 isbtech.pl: QubicGames rozpoczyna największą kampanię promocyjną w historii

15/11/2021 parkiet.pl: Parkiet Challenge: Nowy tydzień przyniesie sporo zmian

28/10/2021 przestrzeń expertów isbtech.pl: QubicGames szuka najlepszych okien sprzedażowych

28/10/2021 inwestycje.pl: QubicGames planuje wydanie gry Real Boxing 2 na Nintendo Switch

12/10/2021 lubiegrac.pl: Nowości w październiku w World of Warships Legends, Knighty zostało zapowiedziane, a Forgive Me Father ma datę Wczesnego Dostępu - Krótkie Info

16/08/2021 inwestycje.pl QubicGames planuje w tym roku 3 duże kampanie na konsoli Nintendo Switch

2/07/2021 wyborcza.biz: Spółka zależna QubicGames ma status wydawcy na platformie Nintendo Switch 

21/06/2021 stockwatch.pl: czat inwestorski z prezesem spółki, Jakubem Pieczykolanem

18/05/2021 ceo.pl QubicGames sprzedała ponad 0,5 miliona gier pierwszym kwartale br

31/03/2021 comparic: QubicGames: szacunkowe wyniki sprzedaży zwiastują rekordowy kwartał

05/03/2021 forsal.pl: QubicGames wyda 4 gry na konsolę Nintendo Switch w 2021 r.

03/03/2021 comparic.pl: QubicGames hucznie obchodzi swoje 17. urodziny

12/02/2021 comparic.pl: QubicGames pozyskał licencję na wydanie trzech gier na Nintendo Switch

2020:

2019:

Video