Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego opublikowane w raporcie rocznym za rok 2023